Terms & Conditions for workshops & classes and online webinars offered by Tamara Romaniuk

The registrations will be considered in the order of the incoming payment.

Number of participants is limited. The minimum number of participants and any prerequisites are indicated in the program description. 

CANCELLATION FEE: Until 4 weeks before the event: 50 € cancellation fee. Until 14 days before the event: 50 % of the workshop fee.
On cancellation after the 14th day before the event or non-attendance you will have to pay the full amount unless you find somebody in exchange.
Leaving the event ahead of time does not lead to a refund of money. When the course has to be cancelled by our side we refund the entire course fee paid.
We disclaim any responsibility for other costs.

 

As a participant in this course and/or one-off event, I declare that, I am aware, that this movement practice or an online webinar is not intended to heal physical or emotional illness as a doctor or psychotherapist could do.
It does not substitute therapeutical or medical treatment.

I agree that I am responsible and liable for my personal process of development and for my doings / behaviour during the course.
In case I do suffer from any physical or mental illness I will confer with my doctor / therapist and the organ- izers / teacher to check if participation is possible.

………………………………………..

Warunki i zasady dotyczące warsztatów i zajęć oraz seminariów internetowych oferowanych przez Tamarę Romaniuk.

Rejestracje będą rozpatrywane w kolejności płatności przychodzących.

Liczba uczestników jest ograniczona. Minimalna liczba uczestników i wszelkie warunki wstępne są wskazane w opisie programu. 

OPŁATA ZA REZYGNACJĘ: Do 4 tygodni przed wydarzeniem: 50 PLN opłata za anulowanie rezerwacji. Do 14 dni przed wydarzeniem: 50 % opłaty warsztatowej.
W przypadku rezygnacji po 14 dniu przed wydarzeniem lub braku uczestnictwa należy uiścić pełną kwotę, chyba że partycypujący znajdzie inną osobę w zamian.
Opuszczenie wydarzenia nie prowadzi do zwrotu pieniędzy. Jeśli kurs musi zostać odwołany przez prowadzącego, zwracamy całą wpłaconą opłatę za kurs.
Nie ponosimy odpowiedzialności za inne koszty.

Oświadczenie

Jako uczestnik tego kursu / lub jednorazowego wydarzenia, oświadczam, że jestem świadoma/-y, że ta praktyka ruchowa lub webinar online w ramach praktyki uważnej obecności nie ma na celu wyleczenia choroby fizycznej lub emocjonalnej, co mógłby zrobić lekarz lub psychoterapeuta.
Nie zastępuje on leczenia terapeutycznego lub medycznego.

Wyrażam zgodę na to, że jestem odpowiedzialna/-y za mój osobisty proces rozwoju oraz za moje czyny/zachowania w trakcie kursu.
W przypadku, gdy cierpię na jakąkolwiek chorobę fizyczną lub psychiczną, skontaktuję się z moim lekarzem / terapeutą oraz organami / nauczycielem, aby sprawdzić, czy udział w kursie jest możdla mnie właściwy.